Ajută comunitatea Black H’mong / Help Black H’mong community

Posted by on Sep 7, 2012 in Blog, First page, Support our project, Unknown VIETNAM | 0 comments

[Romanian version]

Dragi prieteni,

Săptămâna care tocmai a trecut a fost una foarte specială, pentru că am avut ocazia să locuim cu oameni cu adevărat deosebiți.  Nu faptul că aparțin minorității etnice Black H’mong îi face atât de deosebiți, cât inimile generoase pe care le au și viața grea pe care o duc, dar pe care încearcă să o înfrumusețeze prin veselia care îi însoțește peste tot.

Ideea e că aceste 3 femei: Mama Chon. Mama Chi și Mama Mao sunt grozave, dar trăiesc în condiții extrem de grele, la care se adaugă soți brutali, cei 4 copii pe care îi are fiecare, dificultatea de a-și păstra tradițiile și cultura într-o societate care sufocă  minoritățile entice.

Pentru  a mai pune un ban deoparte pentru zilele de iarnă, aceste femei cos diverse lucruri (portofele, genți, pături), cu modele etnice foarte frumoase și complicate, la care lucrează uneori luni întregi,  iar soții lor gravează brățări, cercei și inele pe un fel de metal care nu ruginește (nu am înțeles exact ce metal este). Pentru cusături, femeile împletesc firele unui lemn special și muncesc luni întregi pentru a le vopsi, deci lucrurile nu sunt numai handmade, ci și ecologice.

Vânzările lor nu merg prea bine și m-am gândit să le ajut, apelând la voi, cei care preferați să cumpărați lucruri handmade autentice și să ajutați acești oameni să își păstreze stilul de viață cu demnnitate, decât să vă cheltuiți banii în malluri.

Am atașat câteva fotografii ale lucrurilor pe care le-am cumpărat eu (modelele sunt mult mai diverse), cu prețurile fiecăruia, iar dacă vă interesează unul din aceste obiecte, vă rog trimiteți-mi un mesaj privat. 

Există de asemenea posibilitatea de a dona bani, oricât de puțini (pentru ele chiar și un dolar este valoros). Vreau să adaug că absolut toți banii vor ajunge la comunitatea Black H’mong, iar aici apelez la încrederea voastră în noi.

Dacă vreți să ajutați vă rog să nu ezitați, pentru că vom mai sta în Sapa doar 3 zile, iar aceste femei nu au carduri bancare, adrese, sau cărți de identitate. Deși nu știu să scrie sau să citească, știu să își aprecieze propria cultură.

Acesta a fost cel mai rapid mod de a le ajuta pe termen scurt la care m-am gândit. Dacă aveți alte idei, nu ezitați să le împărtașiți.

Mulțumesc dragi prieteni,  pentru răbdarea de a citi mesajul până la sfârșit și pentru sprijinul pe care știu că nu veți ezita să îl acordați micii noastre acțiuni. Fotografiile pot fi văzute mai jos.

Contul IBAN este : RO67INGB0000999901622127  Stelian Pavalache, ING Bank

Simina & Stelian

Preț:

Portofel: 10 $

Brățară cusută: 1 $

Brățară metal: 5 $

Inel metal: 3 $

Cercei: 5 $

Pieptene metal: 13 $

Brâu: 15 $

 

 [English version]

 Dear friends,

The week that just passed was one very special week, because we had the occasion to live with some very special people. Not the fact that they belong to the ethnic minority Black H’mong makes them so special, but their kind hearts, and the hard life they live, which they try to make it more beautiful through the joy  they keep everywhere.

The idea is that these 3 women: Mama Chon, Mama Chi and Mama Mao are great, but they live in extremely hard conditions, not to speak of the brutality of their husbands, the 4 children each of them have, and the difficulty of keeping their traditions and culture in a society that swallows the ethnic minorities.

For saving some money for the winter time, these women sew things like wallets, bags, blankets, with very beautiful and complicated ethnic models, for whom they sometimes work months, and their husbands make bracelets, earrings and rings from a metal that doesn’t rust (I didn’t understand very well what metal it is). For sewing, women use a special wood, and they work a lot to paint it. So, the things are not only handmade, but also ecologic.

 Their small business isn’t working very well, and I thought I could help them, but I need the help of people who prefer authentic handmade things instead of spending money in malls.

I attached some photographs of the things we bought (but they have a lot of models), with the prices of each of it, and if you are interested in it, please send me a private message.

 It is also the possibility to donate money, even if it’s only one dollar. (for them every dollar is valuable). I also want to say that all the money will go to Black H’mong community, and here I count on your trust.

If you want to help, please don’t hesitate, because we’ll stay in Sapa only 3 more days, and these women don’t have credit cards, addresses, or identity cards. They don’t know how to read or write, but they know to appreciate their own culture, which means everything to them.

This was the fastest way to help them I thought of . If  you have any other ideas, don’t hesitate to share them.

Thanks you dear friends, for your patience of reading this message to the end and for your support that I know I would receive in this small action.

The IBAN account is : RO67INGB0000999901622127  Stelian Pavalache, ING Bank

Simina & Stelian

 Prices: 

Wallet: 10 $

Sewed bracelet: 1 $

Iron bracelet: 5 $

Iron ring: 3 $

Iron earrings: 5 $

Iron comb: 13 $

Belt: 15 $